Malformacje naczyniowe to wrodzone zaburzenie naczyń wszystkich typów - włosowatych, tętniczych, żylnych, limfatycznych i mieszanych. Występują u około 2% dzieci, nie wykazując predylekcji płci, co oznacza, że tak samo często mogą wystąpić u dziewczynek, jak i u chłopców.

Czym są malformacje naczyniowe?

Malformacje to nienowotworowe zmiany guzopodobne, które nie znikają samoistnie, zatem bez leczenia towarzyszą człowiekowi całe życie. Są obecne już w chwili narodzin i rosną razem z pacjentem. Zaburzenie to może objąć naczynia w różnych lokalizacjach, zarówno mózgu, twarzy, jak i dowolnego obszaru skóry. Może się zdarzyć, że malformacje naczyniowe zostaną wykryte dopiero w okresie pokwitania. Bardzo często jednak już w okresie noworodkowym, zaobserwować można „znamię winnej plamy” – ostro odgraniczoną zmianę o czerwonym zabarwieniu, która ciemnieje z wiekiem.

Jak diagnozuje się malformacje naczyniowe?

Przy wykrywaniu tego typu zmian zazwyczaj używa się nieinwazyjnego badania, jakim jest USG Doppler. Dobrym narzędziem diagnostycznym jest również wykonanie rezonansu magnetycznego, dzięki któremu można dokładnie prześledzić przebieg i zasięg zmian naczyniowych jeśli planuje się leczenie zabiegowe.

Na czym polega leczenie malformacji naczyniowych?

Leczenie malformacji naczyń włosowatych może polegać na zastosowaniu laseroterapii przezskórnej, dzięki której udaje się usunąć zmianę naczyniową częściowo lub całkowicie.

W przypadku malformacji żylnych wykorzystuje się ablacje laserową i skleroterapię. Na podobnej zasadzie może odbyć się leczenie malformacji limfatycznych.

Malformacje tętniczo-żylne są najtrudniejsze w leczeniu i mogą wymagać postępowania interdyscyplinarnego, występują jednak najrzadziej.

Blog / edukacja

Leczone
schorzenia

W Klinice Flebologii Doppler Instytut pacjenci cierpiący na malformacje żylne uzyskają pomoc na każdym z etapów od diagnostyki, poprzez leczenie, aż po profilaktykę. Skład naszego zespołu tworzą lekarze każdej specjalności potrzebnej do leczenia malformacji żylnych. Dlatego jesteśmy w stanie pomóc pacjentom z każdej grupy.

Doppler Instytut symbo