Jest to problem dotyczący tętnic szyjnych wewnętrznych, czyli głównych tętnic, dzięki którym krew dostarczana jest do mózgu. W ich obrębie dochodzi do zmian miażdżycowych, światło naczynia zostaje zwężone, co może doprowadzić do zatkania tętnicy i udaru mózgu.

Czym jest zwężenie tętnic szyjnych?

Zwężenie tętnic szyjnych zwykle powstaje u osób z miażdżycą. Upośledzenie przepływu krwi przez te naczynia prowadzi do zaburzeń funkcjonowania mózgu.

Objawy

W początkowych stadiach, gdy zwężenie nie jest duże, objawy nie są widoczne. W miarę zwężania światła naczynia, mogą wystąpić niespecyficzne objawy, takie jak zawroty głowy lub szmer w okolicy szyi. Najczęściej jednak, problem daje o sobie znać przy całkowitym, krytycznym zwężeniu. Dochodzi wtedy do udaru mózgu. Ten poważny stan objawia się opadającym kącikiem ust, porażeniem ręki lub nogi, czasem afazją – zaburzeniami mowy. 

Diagnostyka

Najczęstszym i nieinwazyjnym badaniem do oceny tętnic domózgowych jest USG Doppler. Badanie to ocenia stopień zwężenia tętnic na podstawie prędkości przepływu krwi. Używa się go zarówno do badań przesiewowych, celem wykluczenia zwężeń bezobjawowych, jak również do oceny progresji istniejącego zwężenia lub pozabiegowej oceny tętnic.

Czasami, szczególnie w przypadku zmian złożonych, koniczne jest wykonie dodatkowej diagnostyki. Badania takie jak Rezonans Magnetyczny lub Tomografia Komputerowa z kontrastem pozwalają ocenić niedostępne w USG odcinki tętnic. Takie postępowanie jest szczególnie wskazane przed zabiegiem wewnątrznaczyniowym.

Leczenie

W przypadku istotnego zwężenia, przy dużym ryzyku wystąpienia udaru lub kiedy w przeszłości już do niego doszło i chcemy zapobiec kolejnemu, stosuje się leczenie zabiegowe. Istnieją dwie możliwości – operacja klasyczna lub zabieg wewnątrznaczyniowy. Po dokładnym wywiadzie, zapoznaniu się z badaniami diagnostycznymi pacjenta oraz ocenie jego stanu klinicznego, decyzję o właściwym postępowaniu podejmuje chirurg naczyniowy.

Zwężenie tętnic szyjnych jest przyczyną 20% udarów. Udar mózgu jest jedną z głównych przyczyn trwałego kalectwa, należy też do wiodących przyczyn śmiertelności.

Blog / edukacja

Leczone
schorzenia

W Klinice Naczyniowej Doppler Instytut pacjent cierpiący na zwężenie tętnic szyjnych znajdzie pomoc na każdym etapie od diagnostyki, przez leczenie, aż po profilaktykę. W skład naszego zespołu wchodzą lekarze wszystkich specjalności koniecznych do leczenia zwężenia tętnic szyjnych. Dzięki temu jesteśmy w stanie pomóc każdej grupie pacjentów.

Doppler Instytut symbo