Dr hab. n. med. Łukasz Paluch. Lekarz zajmujący się kompleksowym leczeniem niewydolności żylnej.

Skończył Warszawski Uniwersytet Medyczny, studiował również na Uniwersytecie Medycznym w Grenadzie (Hiszpania) oraz Uniwersytecie Medycznym W Lizbonie (Portugalia) . Po zakończeniu studiów  wyjechał do Niemiec i rozpoczął szkolenie z zakresu flebologii na Uniwersytecie w Graiswaldzie pod okiem prof. Michela Jungera, jednego z najznamienitszych flebologów. Po powrocie do Polski w 2013 r. kontynuował szkolenie z zakresu wewnątrznaczyniowego leczenia naczyń pod okiem konsultanta krajowego prof. Jerzego Waleckiego. W tym czasie intensywnie szkolił się w najlepszych światowych ośrodkach flebologicznych. Zdobywał wiedze w między innymi w Londynie , Genui, Rydze, Ankarze. Praktykował pod okiem tak znamienitych autorytetów jak np. Prof. Uldis Maurins.

Po 5 latach uzyskał tytuł specjalisty z najlepszym wynikiem w kraju. W 2015 r rozpoczął  rozprawę doktorską z zakresu chorób żylnych, którą w roku 2017 obronił z wyróżnieniem. Wynik pracy został ogłoszony na  European Venous Forum w Porto oraz międzynarodowych czasopismach medycznych. W 2018 r. rozpoczął postępowanie habilitacyjne z  zakresu z nowoczesnych metod diagnostyki niewydolności żylnej.

Od lat zajmuje się leczeniem niewydolności żylnej. Wykonał ponad 20 tys.  badań diagnostycznych oraz około 7 tys. różnego typu zabiegów usuwania niewydolnych naczyń żylnych (w tym około 2 tys. zabiegów ablacji laserowej). Posiada największe doświadczenie w Polsce z użycia lasera radialnego (neolaser) o długości fali 1470 nm. Jako pierwszy lekarz w Polsce wykorzystał najnowocześniejszy laser o długości 1940 nm. 

Prowadzi liczne polskie i międzynarodowe  szkolenia z zakresu leczenia i diagnostyki niewydolności żylnej. Szkoli  lekarzy oraz studentów medycyny. Od 2019 r. jest egzaminatorem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego  dla lekarzy.  Wykłada na uniwersytetach medycznych (CMKP i UŁ), gdzie jest zatrudniony na etacie akademickim. 

Regularnie prezentuje swoje dokonania na większości polskich i światowych kongresach naukowych. Prowadzi  również prace badawcze z zakresu niewydolności żylnej. Flebologia jest  doktora pasją  i planuje poświecić jej całą karierę medyczną.

Specjalizacja / umiejętności

 • Flebologia 
  • diagnostyka ( usg , mr , Tk) 
  • leczenie ( wszystkie obecnie dostępne metody )
  • rehabilitacja 
 • Chirurgia Naczyniowa 
 • Radiologia inwazyjna 
 • Limfologia ( leczenie operacyjne i nieoperacyjne )
 • Lipodemia/obrzęk tłuszczowy – leczenie operacyjne i nieoperacyjne
 • Leczenie ran 

Informacje dodatkowe 

 • wykładowca akademicki 
 • certyfikowany flebolog PTF
 • członek polskiego towarzystwa flebologicznego
 • członek europejskiego towarzystwa flebologicznego 
 • autor licznych prac naukowych opublikowanych w najlepszych światowych czasopismach naukowych IF 41    IH 6

dr hab. n. med. Łukasz Paluch