Doppler Instytut Doppler Instytut Doppler Instytut
Umów wizytę Cennik

dr hab. n. med.

Łukasz Paluch

Lekarz zajmujący się kompleksowym leczeniem niewydolności żylnej.

Łukasz Paluch
Ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny, studiował również na Uniwersytecie Medycznym w Grenadzie (Hiszpania) oraz Uniwersytecie Medycznym W Lizbonie (Portugalia) . Po zakończeniu studiów wyjechał do Niemiec i rozpoczął szkolenie z zakresu flebologii na Uniwersytecie w Graiswaldzie pod okiem prof. Michela Jungera, jednego z najznamienitszych flebologów. Po powrocie do Polski w 2013 r. kontynuował szkolenie z zakresu wewnątrznaczyniowego leczenia naczyń pod okiem konsultanta krajowego prof. Jerzego Waleckiego. W tym czasie intensywnie szkolił się w najlepszych światowych ośrodkach flebologicznych. Zdobywał wiedzę między innymi w Londynie , Genui, Rydze, Ankarze. Praktykował pod okiem tak znamienitych autorytetów jak np. Prof. Uldis Maurins.

Po 5 latach uzyskał tytuł specjalisty z najlepszym wynikiem w kraju. W 2015 r. rozpoczął rozprawę doktorską z zakresu chorób żylnych, którą w roku 2017 obronił z wyróżnieniem. Wynik pracy został ogłoszony na European Venous Forum w Porto oraz międzynarodowych czasopismach medycznych. W 2018 r. rozpoczął postępowanie habilitacyjne z zakresu z nowoczesnych metod diagnostyki niewydolności żylnej.

Od lat zajmuje się leczeniem niewydolności żylnej. Wykonał ponad 20 tys. badań diagnostycznych oraz około 7 tys. różnego typu zabiegów usuwania niewydolnych naczyń żylnych (w tym około 2 tys. zabiegów ablacji laserowej). Posiada największe doświadczenie w Polsce w zakresie użycia lasera radialnego (neolaser) o długości fali 1470 nm. Jako pierwszy lekarz w Polsce wykorzystał najnowocześniejszy laser o długości 1940 nm.

Prowadzi liczne polskie i międzynarodowe szkolenia z zakresu leczenia i diagnostyki niewydolności żylnej. Szkoli lekarzy oraz studentów medycyny. Od 2019 r. jest egzaminatorem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy. Wykłada na uniwersytetach medycznych (CMKP i UŁ), gdzie jest zatrudniony na etacie akademickim.

Regularnie prezentuje swoje dokonania na większości polskich i światowych kongresach naukowych. Prowadzi również prace badawcze z zakresu niewydolności żylnej. Flebologia jest jego pasją i planuje poświęcić jej całą karierę medyczną.

Specjalizacja/umiejętności:

 • flebologia 
  • diagnostyka (USG, MR, TK) 
  • leczenie (wszystkie obecnie dostępne metody)
  • rehabilitacja 
 • chirurgia naczyniowa 
 • radiologia inwazyjna 
 • limfologia (leczenie operacyjne i nieoperacyjne)
 • lipodemia/obrzęk tłuszczowy – leczenie operacyjne i nieoperacyjne
 • leczenie ran.

Informacje dodatkowe:

 • wykładowca akademicki 
 • certyfikowany flebolog PTF
 • członek polskiego towarzystwa flebologicznego
 • członek europejskiego towarzystwa flebologicznego 
 • autor licznych prac naukowych opublikowanych w najlepszych światowych czasopismach naukowych.

Zespół Doppler Instytut


Zapisz się na wizytę

W Doppler Instytut wprowadziliśmy możliwość wykonania wizyty diagnostycznej, konsultacji i zabiegu w ciągu jednego dnia. Aby zapisać się na taką wizytę, prosimy o wypełnienie formularza online.


Umów wizytę

Masz pytanie?

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami lub zasugeruj własne, jeśli nie udało się znaleźć zadowalającej odpowiedzi.


Pytania i odpowiedzi