Doppler Instytut Doppler Instytut Doppler Instytut
Umów wizytę Cennik

Dr hab. n. med. i n. zdr.

Marzanna Zaleska

Fizjoterapeutka. Zajmuje się diagnostyką i terapią kompresyjną u chorych z obrzękami i niegojącymi się ranami.

Marzanna Zaleska
Jest absolwentką fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk oraz w Przychodni Chorób Układu Limfatycznego w szpitalu MSWiA.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując od 1991 roku z prof. Waldemarem L. Olszewskim, światowej sławy specjalistą z dziedziny chirurgii naczyniowej i limfologii. Pod kierunkiem prof. Olszewskiego obroniła z wyróżnieniem w 2015 roku rozprawę doktorską, której tematem były zagadnienia związane z obrzękiem limfatycznym. W 2019 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego.

Zajmuje się badaniami klinicznymi i laboratoryjnymi związanymi z patofizjologią, diagnostyką i leczeniem obrzęków kończyn w tym limfatycznych, żylnych i pourazowych. Zajmuje się diagnostyką i terapią kompresyjną u chorych z obrzękami limfatycznymi,lipidowymi i niegojącymi się ranami.

W 2016 roku, rozpoczęła z prof. Waldemarem L. Olszewskim (pierwsi w Polsce) diagnostykę obrzęków z użyciem limfografii fluorescencyjnej.

Prowadzi badania nad hydromechaniką płynu obrzękowego u chorych z obrzękami limfatycznymi, nad zagadnieniami niewydolności układu limfatycznego i mikrokrążenia u sportowców wykonujących biegi długodystansowe. Prowadzi także badania nad wczesnym rozpoznawaniem zaburzeń odpływu płynu tkankowego w kończynach po urazach i operacjach onkologicznych, a także nad patomechanizmem rozwoju obrzęku lipidowego.

Od 1993 roku bierze udział w badaniach w ramach współpracy dotyczącej diagnostyki, patomechanizmu powstawania i leczenia obrzęków między Polską Akademią Nauk a Indian National Science Academy.

Jest członkiem International Society of Lymphology, European Society of Lymphology oraz International Compression Club.

Jest autorką i współautorką licznych artykułów naukowych dotyczących patofizjologii klinicznej układu limfatycznego kończyn. Otrzymała nagrody krajowe i zagraniczne m.in. European Wound Management Association w r. 2008, Towarzystwa Chirurgów Polskich w r.2009, Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2012 r., American Wound Healing Society w 2014 oraz 2015 oraz wyróżnienie za rozprawę doktorską w 2015 r. Regularnie prezentuje wyniki swoich badań na kongresach naukowych zagranicznych i krajowych.

Zespół Doppler Instytut


Zapisz się na wizytę

W Doppler Instytut wprowadziliśmy możliwość wykonania wizyty diagnostycznej, konsultacji i zabiegu w ciągu jednego dnia. Aby zapisać się na taką wizytę, prosimy o wypełnienie formularza online.


Umów wizytę

Masz pytanie?

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami lub zasugeruj własne, jeśli nie udało się znaleźć zadowalającej odpowiedzi.


Pytania i odpowiedzi