Szczelina odbytu, zaraz po chorobie hemoroidalnej, jest drugim najczęściej występującym schorzeniem wśród chorób proktologicznych. Przypadłość ta jest diagnozowana u 1 na 10 osób powyżej 40 roku życia.

Etiopatogeneza szczeliny odbytu

Bezpośrednią przyczyną powstawania szczeliny odbytu jest uraz, jednak przyczyn pośrednich, które do niego doprowadzają, może być bardzo wiele. W dużej mierze odpowiedzialny jest nieprawidłowo funkcjonujący układ pokarmowy - twarde masy kałowe, zwiększona częstość wypróżnień, ale także biegunki. Szczelina odbytu może powstawać również przy zaburzeniach relaksacji mięśni dna miednicy, przy urazie poporodowym, a także w przebiegu innych chorób - nowotworach odbytu, nieswoistych zapaleniach jelit, chorobie Bowena, Pageta, chorobach wirusowych (HIV) i bakteryjnych (kiła).

Jak objawia się szczelina odbytu?

Pacjenci z ostrą postacią choroby odczuwają nagły, piekący ból, który pojawia się po skorzystaniu z toalety. Dolegliwości mogą utrzymywać się do kilku godzin, często towarzyszy im również krwawienie. Jeśli w przeciągu kilku tygodni nie dojdzie do samoistnego wygojenia rany, szczelina odbytu przechodzi w postać przewlekłą, pokrywając się zbliznowaciałą tkanką.

Jak leczymy szczelinę odbytu?

Najczęściej stosowane jest farmakologiczne leczenie zachowawcze, które u większości pacjentów w okresie 2-3 miesięcy daje bardzo dobre rezultaty. Może polegać na stosowaniu maści z nitrogliceryną i blokerów kanału wapniowego, które uniemożliwiając wniknięcie jonom wapnia do komórek, prowadzą do rozluźnienia mięśni.
Wykorzystywaną przez specjalistów metodą leczenia szczeliny odbytu stała się również toksyna botulinowa. W rzadkich przypadkach należy zastosować leczenie chirurgiczne, które jednak zawsze poprzedzone będzie wyżej wspomnianym leczeniem zachowawczym.

Blog / edukacja

Leczone
schorzenia

W Doppler Instytut pacjent cierpiący na choroby naczyń znajdzie pomoc na każdym etapie od diagnostyki, przez leczenie, aż po profilaktykę. W skład naszego zespołu wchodzą lekarze wszystkich specjalności koniecznych do leczenia patologii naczyniowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie pomóc każdej grupie pacjentów.

Doppler Instytut symbo