Owrzodzenie to specyficzny rodzaj rany. Pojęciem tym określa się ubytek powierzchni tkanki powstały w wyniku jej martwicy i rozpadu. Najczęściej powstają w przebiegu chorób przewlekłych, takich jak zaburzenia układu krążenia – żylne lub tętnicze. Czasem, choć rzadziej, owrzodzenie powstaje na skutek powikłania po urazie lub w przypadku długiego leżenia (owrzodzenia odleżynowe).

Rodzaje owrzodzeń i ich leczenie

Owrzodzenia w przewlekłej niewydolności żylnej, powstają wtedy, kiedy krew nie jest efektywnie tłoczona z obwodu do serca i dochodzi do zastojów. Przy braku leczenia, po jakimś czasie skóra staje się napięta, swędzi, a drobne rany i uszkodzenia mogą być punktem wyjścia do rozwoju owrzodziałej rany. Najpoważniejszym powikłaniem przewlekłej niewydolności żylnej są owrzodzenia goleni.

Owrzodzenia mogą również powstawać w przebiegu miażdżycy, czyli choroby tętnic. W niedokrwionych naczyniach, w wyniku rozpadu blaszki miażdżycowej może dojść do owrzodzenia miażdżycowego.

Owrzodziałe rany powstają także w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej. To bardzo niebezpieczne powikłanie nieleczonej lub źle leczonej cukrzycy. 

Ten rodzaj ran w większości przypadków nie ulega samoistnemu zagojeniu, konieczne jest szybkie podjęcie leczenia na które składa się farmakologia (leki), leczenie miejscowe i chirurgiczne

Blog / edukacja

Leczone
schorzenia

W Doppler Instytut Warszawa pacjent chorujący na owrzodzenia żylne spotka się z pomocą podczas każdego etapu od diagnostyki, przez leczenie, aż po profilaktykę. Na nasz zespół składają się lekarze każdej specjalizacji potrzebnej do leczenia owrzodzeń żylnych. Dzięki temu oferujemy pomoc pacjentom spośród każdej grupy.

Doppler Instytut symbo