Żylaki u mężczyzn

Szczepienia przeciw COVID-19 u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi

U pacjentów przyjmujących przewlekłe leczenie przeciwzakrzepowe w pierwotnej lub wtórnej prewencji epizodów zakrzepowo-zatorowych szczepienia na COVID-19 nie są przeciwwskazane pod warunkiem, że leczenie jest stabilne.

Pacjenci przyjmujący leki przeciwzakrzepowe powinni poinformować o tym osobę wykonującą szczepienie. Jak w przypadku każdego zastrzyku, istnieje niewielkie ryzyko wystąpienia krwawienia. W przypadku leczenia warfaryną i nowymi doustnymi antykoagulantami, zatrzymanie krwawienia może potrwać nieco dłużej, a na ramieniu w miejscu iniekcji mogą pojawić się zasinienia. W każdym jednak z przypadków, korzyści przyjęcia szczepienia na COVID-19 znacznie przewyższają ryzyko krwawienia z powodu leczenia przeciwzakrzepowego.

Antagoniści witaminy K:

Według wytycznych Public Health England's Immunization Against Infectious Disease (The Green Book), pacjenci leczeni warfaryną u których wartości wskaźnika INR są poniżej maksymalnej wartości terapeutycznej mogą przyjąć szczepionkę domięśniowo. Szczepionkę powinno się podawać przy użyciu cienkiej igły średnicy 0,6 mm (23G) lub 0,5 mm (25G), a następnie miejsce wkłucia należy uciskać przez około 3-5 minut. Ryzyko krwawienia w przypadku takiej iniekcji jest niskie, jednak pacjenci muszą być poinformowani o możliwości jego wystąpienia.

Nowe doustne antykoagulanty niebędące antagonistami witaminy K:

Do tej grupy należą: apiksaban (Eliquis), dabigatran (Pradaxa), rywaroksaban (Xarelto) i endoxaban(Lixiana). Pacjenci ustabilizowani pod kątem krzepnięcia krwi  mogą przyjąć szczepionkę domięśniowo, stosując się do wytycznych przeprowadzania zabiegu i zaleceń pozabiegowych analogicznych do przypadku stosowania warfaryny.

Pacjenci przyjmujący aspirynę z powodu zawału serca lub udaru:

Szczepienie nie jest przeciwwskazane u pacjentów przyjmujących kwas acetylosalicylowy (Aspiryna), klopidogrel lub tikagrelor.

Zaburzenia krzepnięcia krwi:

Nie ma przeciwwskazań do podania szczepionki pacjentom z zaburzeniami krzepnięcia, np. chorującym na hemofilię. Jeśli z tego powodu pacjenci przyjmują regularne leczenie farmakologiczne, podanie szczepionki można zaplanować w krótkim okresie po przyjęciu dawki leku.

 

https://eput.nhs.uk/frequently-asked-questions-on-the-suitability-of-the-covid-19-pfizer-biontech-vaccine-for-you/

https://thrombosiscanada.ca/thrombosis-canada-guidance-on-covid-19-vaccines-and-anticoagulation/

https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-magazine/news/coronavirus-and-your-health/coronavirus-vaccine-your-questions-answered#warfarin