Doppler Instytut Doppler Instytut Doppler Instytut
Umów wizytę Cennik

dr n. med.

Piotr PietruskiPiotr Pietruski
Ukończył Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2011 roku. Następnie nostryfikował dyplom lekarski w Stanach Zjednoczonych. Lekarski Egzamin Państwowy zdał z wyróżnieniem. W latach 2013-2019 odbywał specjalizację z chirurgii plastycznej w Oddziale Klinicznym Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersyteckiego Szpitala im. N. Barlickiego w Łodzi oraz w Klinice Chirurgii Plastycznej Szpitala im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie, z którą związany jest do dziś. W marcu 2018 roku obronił pracę doktorską z wyróżnieniem. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z chirurgii plastycznej zdał z oceną bardzo dobry.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez zagraniczne staże i kursy. W 2020 roku, jako pierwszy polski chirurg plastyczny, został zakwalifikowany do prestiżowego międzynarodowego dwuletniego programu specjalizacyjnego z zakresu chirurgii estetycznej, rekonstrukcyjnej i onkologicznej piersi – MRBS. W ramach niniejszego programu odbywa okresową pracę kliniczną połączoną z edukacją w najlepszych europejskich ośrodkach chirurgii plastycznej zlokalizowanych między innymi w Barcelonie, Londynie czy Brukseli.

Proces nostryfikacji dyplomu w Stanach Zjednoczonych nie tylko otworzył przed nim możliwości staży niedostępnych dla innych. Pozwolił mu również zrozumieć zachodni model chirurgii plastycznej, który oparty jest na trzech następujących filarach: chirurgii, edukacji, oraz działalności naukowo-badawczej. Tylko poprzez jednoczesny rozwój we wszystkich trzech sferach można osiągnąć doskonałość na polu chirurgii plastycznej. Efektem jego ciężkiej pracy jest rozpoznawalność i uznanie jaką cieszy się osoba doktora na arenie międzynarodowej. Jest autorem licznych publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach traktujących o chirurgii plastycznej, szczękowo-twarzowej, onkologicznej a także medycynie regeneracyjnej. Prowadzi również szkolenia z chirurgii plastycznej dla specjalizujących się lekarzy jak również autorskie kursy z chirurgii rekonstrukcyjnej oraz chirurgii ręki.
Obszarami zainteresowań zawodowych jest chirurgia rekonstrukcyjna, a także chirurgia estetyczna piersi i twarzy. Jako potwierdzenie niech świadczy fakt, że w 2020 roku praca doktora uznana została przez Amerykańskie Towarzystwo Chirurgów Plastycznych i czasopismo PRS, najlepszą publikacją na świecie w kategorii Chirurgia Estetyczna Piersi. Doktor jest także pierwszym w historii polskim chirurgiem plastycznym, który osiągnął tzw. „wielką trójkę” czyli bycie głównym autorem oryginalnych doniesień naukowych w trzech najbardziej prestiżowych czasopismach o tematyce chirurgii plastycznej – Plastic and Reconstructive Surgery, Aesthetic Surgery Journal oraz Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery.

O uznaniu osoby doktora jako chirurga i badacza, świadczą liczne otrzymane wyróżnienia jak chociażby włączenie w Marcu 2019 roku w poczet recenzentów Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, jednego z czołowych światowych czasopism traktujących o chirurgii onkologicznej, rekonstrukcyjnej oraz estetycznej regionu twarzoczaszki. Wiedza i doświadczenie doktora w zakresie chirurgii piersi, umożliwiły stworzenie pracy wyróżnionej w grudniu 2019 roku na łamach najbardziej prestiżowego pisma - Plastic and Reconstructive Surgery, oficjalnej pozycji Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych (American Society of Plastic Surgeons). Organizacja ta przyznała mu również wyróżnienie w postaci wystosowania komunikatu prasowego o mojej działalności do mediów amerykańskich.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI w Doppler Instytut:

  • Chirurgia rekonstrukcyjna
  • Chirurgiczne leczenie obrzęku tłuszczowego
  • Chirurgiczne leczenie obrzęku limfatycznego
  • Plastyka skóry
  • Zespolenia limfatyczno-żylne
  • Transfery limfatyczne
  • Leczenie niegojących się ran

Zespół Doppler Instytut


Zapisz się na wizytę

W Doppler Instytut wprowadziliśmy możliwość wykonania wizyty diagnostycznej, konsultacji i zabiegu w ciągu jednego dnia. Aby zapisać się na taką wizytę, prosimy o wypełnienie formularza online.


Umów wizytę

Masz pytanie?

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami lub zasugeruj własne, jeśli nie udało się znaleźć zadowalającej odpowiedzi.


Pytania i odpowiedzi